LEGO
CSEPEL
BUDAPEŠT

ANALÝZA ÚZEMÍ
3D MODEL
VÝSTAVA

2018

Výstava Csepel Island KÉK

Analýza hluku a dopravy / sběr dat
v průmyslové oblasti Csepel – Budapešť za účelem interaktivní výstavy: Csepel Island (Shared Cities: Creative Momentum), KÉK – Contemporary Architecture Centre, Budapešť,
4.10. – 19.10. 2018

Následná 3D modelace městské části
a příprava sestavení Lego modelu
v měřítku 1: 1000, rozměru 3×2 m, skládající se z 13 500 dílků Lego.

Model sloužil jako modulární podklad pro interaktivní projekci nasbíraných dat. Projekce prezentovala teoretickou proměnu lokality na základě interakce návštěvníků.

Programování : Tamás Dongó
Kompletace modelu: tým KÉK

Výstava Csepel Island KÉK
Výstava Csepel Island KÉK
Výstava Csepel Island KÉK

art@martincizner.com

© 2024 Martin Cizner