HLEDÁNÍ
IDENTITY

PERFORMANCE / OBJEKT
DRÁŽĎANY
NĚMECKO

2019

postava místo hlavy odraz dlažby v zrcadle

Stojím | Je teplo | Nic nevidím, tak raději ponechám své oči zavřené | Můj dech je hluboký | Soustředím se na pomalé chvění mé hlavy | Můžu je slyšet | Odrazy se rychle mění | Musím být nehybný | Pot stéká po mém těle | Sledují mě | Všechna ta váha je v jednom bodě | Poslouchám to místo | Mám strach | Zrcadlo musí být čisté | Nemůžou mě vidět, ale já tady stojím | Bolí to | Mé oči jsou stále zavřené | Snažím se jít sebevědomě | Je to vzrušující | Prostor je hluboký, ale já jsem unavený | Fotí si mě | Nemůžeme se vzájemně vidět

Video, Foto: Sany
Forma: Performance | Materiál: Zrcadlo

Zrcadlo
ženy a muž se zrcadlem místo hlavy

Další fází hledání jsou objekty podněcující k pohledu do vlastních / cizích očí.

Forma: Objekt
Materiál: Papír a zrcadlo

Výstavy:
Galerie Motorenhalle, Drážďany, 08/2019
´Stippvisite‘ Rösslstube. e.V, Drážďany, 08/2019

Výtvarný objekt Hledání identity
Výtvarný objekt Hledání identity
Hlední identity výstava

art@martincizner.com

© 2024 Martin Cizner